top of page
Vintage Neutral Aesthetic Photo Collage Desktop Wallpaper-2.png

Evidens for Access Bars® via Hjerneforskning.

 

Access Bars® er en holistisk og energetisk behandling, der ved en let berøring af 32 punkter på hovedet, stimulerer positive ændringer i hjernen og hjælper med at defragmentere de elektromagnetiske stress-, tanke- og følelseskomponenter.

 

Access Bars® er kendt for sin blide og non-invasive tilgang, der frigør fysiske og mentale blokeringer, hvilket giver større lethed i håndteringen af livets forskellige aspekter.

 

En session med Access Bars® kan blandt andet bidrage til :

1. Større mental klarhed 

2. Øget motivation 

3. Betydeligt forøget følelse af lykke og glæde 

4. Forbedret afslapning 

5. Lindring af søvnløshed 

6. Reduktion af angst og depression 

7. Støtte til sundhed og vægtstyring 

8. Håndtering af stress og uro 

9. Reduktion af migræne 

10. Hjælp til angstangreb 

11. Linder af OCD-symptomer

 

Forskningsresultater:

Af Dr. Terrie Hope PhD.

I november 2017 blev der udført videnskabelig forskning af Dr. Terrie Hope PhD, DNM, CFMW og offentliggjort i Journal of Energy Psychology: Theory, Research, and Treatment, der viste betydelige resultater efter en 90-minutters session med Access Bars®.

 

Ved hjælp af fire videnskabeligt standardiserede spørgeskemaer og måling af hjernebølgemønstre ved hjælp af hjernekortlægning (QEEG), fandt Dr. Hope, at Access Bars® i gennemsnit reducerede sværhedsgraden af angstsymptomer med 84,7% og symptomer på depression med 82,7%.

 

Resultaterne af hjernebølgemålinger før og efter sessionen viste en forbedring af hjernens funktion hos alle deltagere, hvilket indikerer en ændring i retning af normal tilstand efter behandlingen.

 

Forskning viser, at optimal hjernekohærens er forbundet med intelligens, indlæringsevne, årvågenhed, reaktionstid og kreativitet.

Disse lovende resultater antyder, at Access Bars® kan være en effektiv behandlingsmetode for angst og depression. Dr. Hope har planer om yderligere forskning for at udforske de omfattende fordele ved Access Bars® i fremtiden.

Forskningsresultater:

Af Dr. Jeffrey Fannin

I 2015 udførte en gruppe forskere, herunder den fremtrædende neurolog Dr. Jeffrey Fannin, et forskningsprojekt med 60 deltagere for at undersøge de neurologiske virkninger af Access Bars®.

 

Ved at analysere hjernebølgerne hos deltagerne før og efter en session med Access Bars®, observerede forskningen interessante resultater.

 

Hele 85% af deltagerne viste en forøget kohærens i hjernen efter behandlingen. Endvidere opdagede forskerne, at Access Bars® havde en positiv neurologisk virkning på modtagerne, på linje med dem, der normalt opleves af erfarne meditationsudøvere, og disse resultater opstod væsentligt hurtigere både efter og under behandlingen.

Den bedste evidens må være at føle det på egen krop, og mærke hvad det Access Bars® kan gøre for dig, måske har du prøvet det, måske kender du nogen der har, eller måske du går og drømmer om at prøve Access Bars®? Men prøv lige at lade dig inspirere de næste 3:39 min i denne fil.

Disse 3 seje kvinder har ladet Access Bars® og værktøjerne forme deres rejse. Gennem daglig brug har de skabt forandring og transformation, der strækker sig ud over ord. De har skabt en virkelighed, der er fyldt med lys og empowerment, og det er netop deres historier, der hjælper os med at se potentialet i vores egen rejse. 

bottom of page